Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016


Τά Μεταθανάτια Δάκρυα.

Σέ ξαφνιάζουνε οί παύσεις
οπότε , αναλύεις τίς σιωπές
αποσυναρμολογείς, τίς φυγές
αναζητώντας, τί τίς προκάλεσε.
Ανατέμνεις τό σώμα τής αγάπης.
Ιχνηλατείς στωικά, τί τήν σκότωσε.
Όλα τα ευρήματα , έχουν μιά λογική,
πλήν μερικών μεταθανάτιων δακρύων. .(Dimitris Kondilis)